Apua vaikeissa elämäntilanteissa

Vaikeassa elämäntilanteessa moni voi tuntea olevansa kovin yksin. Kaikista synkimmistä ajatuksista ei kenties kehtaa puhua läheisimpien ihmisten kanssa ja kaikilla ei valitettavasti edes ole tällaisia läheisiä ihmisiä, vaan ihminen voi olla aivan konkreettisella tavalla yksin. Lapsiperheillä saattaa tukiverkko asua kaukana ja vanhemmat voivat olla stressaantuneita työ- ja perhe-elämän yhdistämisen vuoksi. Taloudellisesti saattaa tehdä tiukkaa. Tällöin seurakunnan diakonin puoleen kääntyminen saattaa auttaa.

Keskusteluapu

Diakonin tehtävänä on auttaa ihmisiä ensisijaisesti hengellisessä ja henkisessä mielessä, mikä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti diakoni antaa asiakkailleen sielunhoitoa sekä keskusteluapua. Diakoni saattaa siis toimia kuuntelevana korvana ja olkapäänä, jota vasten tukeutua vaikeassa elämäntilanteessa. Kuten jo edellä mainittiinkin, niin vaikeassa elämäntilanteessa moni voi tuntea olevansa kovin yksin – kaikista synkimmistä ajatuksista ei kenties kehtaa puhua läheisimpien ihmisten kanssa ja kaikilla ei valitettavasti edes ole tällaisia läheisiä ihmisiä lainkaan, vaan ihminen voi olla aivan konkreettisella tavalla yksin. Lapsiperheillä saattaa tukiverkko asua kaukana tai tukiverkko voi puuttua tyystin ja vanhemmat voivat olla stressaantuneita työ- ja perhe-elämän yhdistämisen vuoksi. Tällaisessa tilanteessa keskustelu empaattisen ihmisen kanssa voi auttaa.

Taloudellinen tuki

Vaikkakaan diakoniatyön päätarkoitus ei ole jakaa asiakkaille taloudellista tukea, niin joissakin tilanteissa diakoni saattaa kuitenkin auttaa asiakastaan myös taloudellisesti, jos tämä on henkilön kokonaisvaltaisen elämäntilanteen kannalta tarpeen. Taloudellinen apu ei ole diakoniatyössä pääasiassa eikä diakoniatyötä voidakaan nähdä erillisenä taloudellisen avustamisen muotona. Kuitenkin diakoni voi auttaa odottamattomassa kriisitilanteessa asiakastaan tilapäisesti myös taloudellisesti. Yleensä tällainen taloudellinen tuki on luonteeltaan kertaluonteista sekä tilapäistä.

Diakoniatyön tavoitteena on auttaa erityisesti niitä, joilla on erityisen suuri hätä ja jotka eivät saa apua muualta. Tämä apu perustuu kristillisiin arvoihin nojaavaan rakkauteen. Tämän vuoksi joissakin tapauksissa myös taloudellisen avun myöntäminen voi olla perusteltua.

Tulee kuitenkin muistaa, että yhteiskunnalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus huolehtia kansalaistensa perustoimeentulosta eikä tätä vastuuta voikaan vierittää diakoniatyön harteille. Diakoniatyön kautta annettava taloudellinen tuki ei voikaan koskaan korvata yhteiskunnan harteilla lepäävää vastuuta. Tämän vuoksi jos asiakas on esimerkiksi tilanteessa, jossa hän ei saa etuutta, johon hän olisi lain mukaan oikeutettu, on diakonin ensisijainen tehtävä auttaa häntä tämän etuuden hankkimisessa. Jos taas asiakasta on kohdeltu sosiaaliturvan osalta epäoikeudenmukaisella tavalla, autetaan häntä ensisijaisesti kääntymään oikean tahon puoleen asian korjaamiseksi.
On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää kohdat ihminen kokonaisuutena – mikä tarkoittaa sitä, ettei myöskään taloudellisia seikkoja voida käsitellä muista asiakkaan ongelmista erillisinä kokonaisuuksina. Diakonin puoleen kääntynyt henkilö saattaa tarvita ohjausta usealla elämän osa-alueella, joista taloudellinen osa-alue saattaa olla yksi osa-alue laajassa kokonaisuudessa. Usein diakoni tekeekin verkostotyötä, joka on luonteeltaan laaja-alaista, saadakseen asiakkaan elämäntilannetta selkiytettyä yhdessä asiakkaan kanssa.

Diakoni voi auttaa asiakasta muilla elämän osa-alueilla pitkäaikaisesti, mutta taloudellisen avun osalta apu on yleensä kertaluonteista ja sitä annetaan tavallisesti ainoastaan erityisessä kriisitilanteessa. Asiakkaan on hyvä muistaa, että seurakunnan diakoniatyöntekijöillä on vaitiolovelvollisuus – tämä voi auttaa diakonin puoleen kääntymistä.

Jos asiakkaalla on maksuvaikeuksia, pyritään häntä saamaan nämä selvitettyä esimerkiksi ottamalla velkojaan yhteyttä ja selvittämällä tilannetta hänen kanssaan. Sovintoratkaisun löytäminen on kaikkien kannalta hyvä ratkaisu. On erityisen tärkeää, että diakoni selvittää yhdessä asiakkaansa kanssa asiakkaan taloudellisen tilanteen sekä vaikeaan tilanteeseen johtaneet syyt. Kenties samalla voidaan löytää ratkaisuja näihin syihin, jotka ovat johtaneet asiakkaan heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. Taustalta saattaa löytyä esimerkiksi holtiton rahankäyttö, ostoaddiktio tai uhkapelaaminen, jolloin diakoni voi ohjata asiakkaansa oikealle auttavalle taholle näiden perimmäisten syiden selvittämiseksi.