Lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyö

Edellä mainitun perhetyön lisäksi monet seurakunnat tekevät myös lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu- ja erityisnuorisotyötä. Jos perheessäsi on jo teinejä – varhaisnuoria tai nuoria, saattaa tällaisesta toiminnasta olla hyötyä juuri sinun perheellesi. Erityisnuorisotyö käsittää seurakuntien osalta yleensä erityistä yökahvilatoimintaa – Walkers-yökahvilatoimintaa, joka tarjoaa alle 18 vuotta vanhoille nuorille turvallisen ja päihteettömän oleskelupaikan yleensä perjantai-iltaisin. Näissä Walkers-kahviloissa on töissä toimintavastaavan lisäksi vapaaehtoisia aikuisia. Walkers-kahvilatoimintaan vapaaehtoisena osallistuminen onkin hyvä tapa auttaa nuoria, joilla ei kaikissa kunnissa ja kaupungeissa ole kovinkaan paljon turvallisia ja päihteettömiä oleskelutiloja. Tämän vuoksi osalla nuorista on esimerkiksi riski sammua lumihankeen discoiltoina, minkä vuoksi onkin hyvä, että lähellä on tarjolla turvalliset tilat, joissa ei saa käyttää minkäänlaisia päihteitä.

Lapsityö

Seurakuntien tekemä lapsityö käsittää yleensä erilaisia päiväkerhoja. Jos et ole kovin uskonnollinen, kannattaa selvittää etukäteen, kuinka paljon näissä kerhoissa opetetaan uskonasioita. Yleensä kristilliset arvot toimivat kerhojen toiminnan suuntaviivoina. Näiden arvojen pohjalta jokaista lasta pidetään kallisarvoisena sekä ainutlaatuisena.

Kerhojen tavoitteena on tukea lapsen kasvua sekä oppimista ja erilaiset kerhot kuuluvatkin kiinteänä osana seurakuntien toimintaan. Monelle tulee seurakunnan kerhosta puhuttaessa ehkä ensimmäisenä mieleen pyhäkoulu, mutta seurakunnilla on monenlaista muutakin toimintaa toki tarjolla. Erilaisissa lasten päiväkerhoissa tarjotaan lapsille monenlaista puuhaa, kuten leikkiä, laulua ja ulkoilua. Askartelu, aarteen etsintä, seikkailuradat, keppihevostelu, maalaaminen, piirtäminen ja monenlainen muu lapsia kiinnostava tekeminen tarjoaa lapsille mielekästä tekemistä seurakunnan järjestämissä kerhoissa. Hiljentyminen on monen kerhon päiväohjelmassa mukana oleellisena osana ja tämä taito onkin kovin hyödyllinen nykyajan lapsille, jotka elävät melkoisen informaatiotulvan keskellä ja joille nimenomaan hiljentyminen saattaa tästä syystä olla usein vaikeaa – valitettavan monet nykyajan lapset ovat jopa yliaktiivisia ja onkin hyvä oppia rauhoittumaan ja hiljentymään.

Mitä tällainen toiminta sitten maksaa? Osa seurakuntien päiväkerhoista on jopa täysin maksuttomia ja osa maksaa jonkin verran, mutta hinnat ovat tästä huolimatta yleensä melko huokeita. Kuka tällaisiin päiväkerhoihin voi osallistua? Kerhoja järjestetään seurakunnissa eri-ikäisille lapsille. Osa seurakuntien järjestämistä kerhoista on sellaisia, että lapset osallistuvat niihin ilman vanhempiaan, mutta osaan lapset tulevat yhdessä tutun aikuisen – esimerkiksi mummin, perhepäivähoitajan, papan, vanhempien, kummin tai jonkun muun tutun aikuisen – kanssa.

Varhaisnuorisotyö

Seurakuntien varhaisnuorisotyö on suunnattu 7-14 vuotta vanhoille lapsille – sekä tytöille että pojille. Toiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ikävaiheelle soveltuvaa mielekästä tekemistä. Varhaisnuorisotyö käsittää yleensä niin kerho-, retki-, leiri- kuin koulutyötäkin.

Erilaiset varhaisnuorten leirit tarjoavat ikäluokalle soveltuvaa mielekästä, ja usein hinnaltaan huokeaa, leiritoimintaa. Kerhoja voidaan järjestää erilaisten teemojen pohjalta. Esimerkiksi salibandy tai kokkaus voivat olla varhaisnuorten kerhon kantavia teemoja.

Nuorisotyö ja erityisnuorisotyö

Seurakuntien järjestämä nuorisotyö voi tarjota esimerkiksi nuorteniltoja, messuja, retkiä, leirejä sekä ryhmänohjaajakoulutusta. Nuorisotyö on usein sitoutunutta luterilaisen uskon opetukseen. Sen sijaan erityisnuorisotyö käsittää seurakuntien osalta yleensä erityistä yökahvilatoimintaa – Walkers-yökahvilatoimintaa, joka tarjoaa alle 18 vuotta vanhoille nuorille turvallisen ja päihteettömän oleskelupaikan yleensä perjantai-iltaisin. Tällaisissa Walkers-kahviloissa on töissä toimintavastaavan lisäksi vapaaehtoisia aikuisia. Vapaaehtoisia tarvitaan ja Walkers-kahvilatoimintaan vapaaehtoisena osallistuminen onkin hyvä tapa auttaa nuoria, joilla ei kaikissa kunnissa ja kaupungeissa ole kovinkaan paljon turvallisia ja päihteettömiä oleskelutiloja, mikä aiheuttaa sen, että osalla nuorista on esimerkiksi riski sammua lumihankeen discoiltoina. Tästä syystä onkin hyvä, että lähellä on tarjolla turvalliset tilat, joissa ei saa käyttää minkäänlaisia päihteitä ja joissa on aina paikalla aikuisia, jotka ovat valmiina tarvittaessa keskustelemaan nuorten kanssa. Nuorilla tunteet saattavat helposti heilahdella laidasta laitaan, minkä vuoksi tällaisten läsnäolevien aikuisten paikalla olo on erityisen tärkeää!