Perhetyö

Perhetyöksi käsitetään perinteisesti työ, joka on sosiaalihuoltolain mukaista, mutta joka ei vaadi siihen osallistuvilta asiakkuutta lastensuojelussa. Kuitenkin myös lastensuojelun asiakas voi osallistua perhetyöhön ja hänellä on siihen jopa oikeus. Osalla lastensuojelun asiakkaista on oikeus saada perhetyötä jopa tehostettuna.
Perhetyön tavoitteena on tukea asiakkaan sekä asiakkaan perheen hyvinvointia, vahvistaa perheen voimavaroja sekä parantaa perheen vuorovaikutusta. Perhetyötä tehdään sekä ehkäisevänä että korjaavana perhetyönä. Usein perhetyötä tehdään koulun, päivähoidon, neuvolan tai sosiaalitoimen yhteydessä, mutta myös osa seurakunnista tekee perhetyötä. Seurakuntien tekemä perhetyö voi olla esimerkiksi vauvakahvila- tai perhekerhotyylistä toimintaa, joiden kautta pyritään tukemaan asiakkaan sekä asiakkaan perheen hyvinvointia, vahvistamaan perheen voimavaroja sekä parantamaan perheen vuorovaikutusta. Vauvakahvila- ja perhekerhotoiminta tarjoavatkin oivallisia tilaisuuksia saada vertaistukea sekä seuraa samassa elämäntilanteessa olevilta toisilta vanhemmilta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että seurakuntien tarjoama perhetyö on useimmiten luonteeltaan ehkäisevää korjaavan sijaan. Toiminnan avulla pyritään siis nimenomaan ennaltaehkäisemään vanhempien uupumista sekä ongelmien syntymistä – ei niinkään korjaamaan jo syntyneitä ongelmatilanteita.

Vauvakahvila

Vauvakahvilatoimintaan voivat osallistua äidit vauvoineen sekä raskaana olevat odottavat äidit. Vauvat voivat osallistua toimintaan vastasyntyneistä noin yhden vuoden ikään asti. Yleensä vauvakahvilatoimintaan saavat osallistua myös vauvan leikki-ikäiset sisarukset.

Vauvakahvila on oivallinen paikka tavata muita samaa elämänvaihetta eläviä äitejä ja vaihtaa heidän kanssaan kokemuksia vertaistukea saaden. Yhteisten kokemusten jakaminen kahvikupin äärellä voi auttaa jaksamaan ajoittain hektistä vauvaperheen arkea ja antaa samalla äidille mahdollisuuden hetken lepotaukoon. Vertaistuen voima on vertaansa vailla!

Vauvakahvilassa tarjotaan kahvia sekä teetä ja sen toiminta sekä erilaiset tapahtumat pyritään suunnittelemaan siten, että osallistujat saavat olla mukana toiminnan suunnittelussa. Vauvakahvilat ovat tyypillisesti avoinna pari tuntia tiettynä viikonpäivänä ja kahvilaan osallistuminen on tavallisesti osallistujilleen maksutonta.

Perhekerho

Seurakunnat järjestävät myös erilaisia perhekerhoja, jotka on suunnattu alle kouluikäisten lasten vanhemmille lapsineen. Perhekerhoon voivat vanhempien lisäksi ottaa yleensä osaa myös esimerkiksi perhepäivähoitajat sekä isovanhemmat. Kerhot ovat yleensä maksuttomia ja niissä vietetään yhteistä aikaa. Kokemusten jakaminen samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien ja muiden lasten läheisten kanssa on antoisaa ja voi auttaa jaksamaan ajoittain kovin hektistäkin lapsiperhearkea. Leikki, ulkoilu ja askartelu ovat tavallisesti osa perhekerhojen arkea. Myös hiljentyminen on yleensä perhekerhon päiväohjelmassa mukana ja tämä taito onkin kovin hyödyllinen nykyajan lapsille, jotka elävät melkoisen informaatiotulvan keskellä ja joille nimenomaan hiljentyminen saattaa tästä syystä olla usein vaikeaa. Monet nykyajan lapset ovat jopa yliaktiivisia ja onkin erityisen tärkeää oppia rauhoittumaan ja hiljentymään eikä hiljentyminen tee pahaa myöskään aikuille!

Lapset saavat perhekerhossa ikäistään seuraa ja vanhemmat saavat samalla mahdollisuuden jutella toisten samankaltaista elämäntilannetta läpikäyvien aikuisten kanssa. Tällainen vertaistuki on ensiarvoisen tärkeää!Osaan kerhoista tulee ottaa mukaan omat eväät ja lasten tulee kerhossa käyttää sisätossuja liukastumisten ehkäisemiseksi. Perhekerhot kokoontuvat yleensä säännöllisesti tiettynä viikonpäivänä joko viikoittain tai joka toisena viikkona. Yksi kerhokerta kestää tavallisesti noin kaksi tuntia.

Perhetyön lisäksi monet seurakunnat tekevät myös lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu- ja erityisnuorisotyötä. Jos perheessäsi on jo varhaisnuoria tai nuoria, saattaa tällaisesta toiminnasta olla hyötyä juuri sinun perheellesi. Erityisnuorisotyö käsittää seurakuntien osalta yleensä Walkers-yökahvilatoimintaa, joka tarjoaa alle 18 vuotta vanhoille nuorille turvallisen ja päihteettömän oleskelupaikan yleensä perjantai-iltaisin. Näissä kahviloissa on töissä toimintavastaavan lisäksi vapaaehtoisia aikuisia. Walkers-kahvilatoimintaan vapaaehtoisena osallistuminen onkin oivallinen tapa auttaa nuoria, joilla ei kaikissa kunnissa ja kaupungeissa ole kovinkaan paljon turvallisia ja päihteettömiä oleskelutiloja. Tämän vuoksi osa nuorista on esimerkiksi vaarassa sammua lumihankeen discoiltoina, minkä vuoksi onkin hyvä, että lähellä on tarjolla turvalliset tilat, joissa ei saa käyttää minkäänlaisia päihteitä.